Kontaktlærer

Hjem


Oppstartsukene er de 2 første ukene av skoleåret man bruker til å gi elevene en god og trygg oppstart. Elevene skal bli kjent med deres nye skole, lærerne de skal ha, timeplan og hverandre. I tillegg til viktige rutiner og prosedyrer de må vite noe om

På oppmøte dag har vi fastlagt noen enkle oppgaver som klagjøres før elevene kommer og enkel oversikt over resten av de to første dagene.

Loggen er kun for intern bruk og gir oversikt over de enkelte oppgavene man skal gjennom de første dagene elevene er på skolen. Denne loggen er satt opp for VG-1 elever

Fyll ut og send inn

FRAVÆR:


Registrere fravær og rapporter på mail.
Send Email

TIMEPLAN:


Dele ut timeplaner og forklare forkortelser. Gjennomgang av klasserom og presentasjon av lærerne.
Timeplan

ORDENSREGLEMENT:


Gjennomgå de viktigste delene av ordensreglementet.Legge vekt på, Væremåte overfor medelever og personalet, plikten til å bære ID-kort, røykeforbud hele skoledagen, fraværsregler og permisjoner
Ordensreglement

SKYSS:


Orienter om skoleskyss til de som bor lengre enn 6 km fra skolen. Elever søker i Vigo, etter frist med eget søknadsskjema som finnes i ekspedisjonen. Eventuelle spørsmål rettes til ekspedisjonen.
Skyss

FOTOGRAFERING:


Orientere om at elevene skal fotograferes. Orientere om ID-kortet, husk at dette også kan brukes til å betale i kantina o.l.
Fotografering

SKOLEBØKER OG PC:


Informer om utlånsordningen, Utlevering av bøker skjer etter egen plan. Informer om PC-utdeling, sjekk at alle har levert kontrakt. Kort innføring i pc, Visam, informer om tidspunkt. Informere om kjøp av nødvendig utstyr der det er aktuelt.
Hente skolebøker og Pc

STIPEND OG LÅN:


Søknad om stipend og lån skjer digitalt. Spørsmål kan rettes til Grethe Smith
Stipend og lån

OPPSTARTSSAMTALER:


Orienter elevene om Oppstartssamtaler, sende ut innkalling til alle elever digitalt.
Oppstartssamtale
Logg oppstartssamtale

BRANNSIKKERHET:


Orienter elevene om Oppstartssamtaler, sende ut innkalling til alle elever digitalt.
Brannsikkerhet

PARKERING:


Elevene kan parkere i de oppmerkede feltene ved skolen eller på andre siden av veien, ved Myra sykehjem. Firehjulinger er som biler å regne. Mopeder parkeres på egne områder.
Parkering

UNDERVISNING:


Informer elevene om hvilke timer de skal ha. Gå gjennom bli-kjent-opplegg og hvilke timer de skal ha ordinær undervisning. Understrek viktigheten av å ha med seg bøker og pc til all undervisning og at PC er bruksverktøy i skolen, ikke til spill. Informer elevene om at det kommer kartleggingsprøver i de fleste fellesfagene.
Undervisning

VALG:


Valg av tillitsmann og vara, valg av klassens verneombud.
Valg

SKOLEN VÅR:


Hva betyr det å være en IKO skole? Kontaktinformasjon på skolen, kantinen på skolen, opplæringskontorene, prisliste på elevarbeider og utleie av lokaler.
Skolen vår

VISMA:


Innlogging for foresatte VISMA IN SCHOOL
Visma

KARTLEGGEREN:


INNLOGG TIL KARTLEGGEREN
Kartleggeren

Nytt passord IKT_Agder:


Innlogging for foresatte VISMA IN SCHOOL
Nytt passord

VIP:


VIP-makkerskap handler om å gi dere elever en trygg skolestart og et godt læringsmiljø. VIP-makkerskap er også en forberedelse til studier og arbeidsliv gjennom å øve på å være en god kollega.
VIP_Elev
VIP_Foresatte

Samtykke:


Samtykke for elever over 18 år som gir foresatte inngang og tilsyn. Samtykke til bruk av bilder og videoer i henhold til GDPR.
Samtykke over 18
Samtykke GDPR

For å skrive ut, klikk på dokumentet du skal ha så det åpner seg. Klikk på selve dokumentet og gå til skriv ut.

For å skrive ut, klikk på dokumentet du skal ha så det åpner seg. Klikk på selve dokumentet og gå til skriv ut.
Tankekart er tenkt som en presentasjon på tavlen, side 5, og ut fra denne diskutere påvirkninger til egen helse i hverdagen og om vi kan gjøre noe med det selv.

For å skrive ut, klikk på dokumentet du skal ha så det åpner seg. Klikk på selve dokumentet og gå til skriv ut.

For å skrive ut, klikk på dokumentet du skal ha så det åpner seg. Klikk på selve dokumentet og gå til skriv ut.