☰ MenyTeknologiforståelse


bilde_c++

Daglig omgir vi oss med datamaskiner og systemer. Vi er avhengige av mange av disse for at hverdagen og samfunnet rundt oss skal fungere. Dette faget, Teknologiforståelse, skal ta deg med inn i denne verden, se på hvordan teknologien er bygget opp og fungerer. Vi skal også se på hvordan vi kan gjøre dette på en god og trygg måte som ivaretar oss. Sikkerhet blir viktig når store deler av verdens befolkning har tilgang og kan bruke denne teknologien.

× Hjem Fagområder Digital kommunikasjon Digital teknologi Praktisk IT Datasikkerhet Personvern og HMS Santidsproduksjon Podcast Robotick_VR
https://itm-agder.no/tf_faget/digital_teknologi.html