ÅRSHJUL 1-SEMESTER

August har en oppstartsperiode og en gradvis overgang til undervisningen. Vi legger stor vekt på det å bli kjent og få et godt klassemiljø. Skolen starter 17 august.

September er en måned hvor vi kommer godt i gang med un dervisningen.

Oktober, fredag 20 oktober er det sørlandsk Lærerstevne, en etterutdanningsdag for ansatte i skolen og elevene har fri denne dagen.

November

Desember